Privacy

Wat doe ik met jouw gegevens?

in deze tekst is beschreven wat ik, Astrid van der Does, met jouw gegevens doet. Ik streef naar een duidelijke en heldere uitleg zodat je op de hoogte bent waarom om bepaalde gegevens wordt gevraagd.
Het staat je vrij contact met mij op te nemen als iets niet duidelijk is of wanneer je vragen hebt over het vastleggen van gevraagde gegevens.

In het algemeen – gegevens bewaren en/of verwerken

Gegevens worden in veel gevallen éénmalig of tijdelijk gebruikt.
Is jouw website klaar dan is het voor mij niet meer nodig jouw gegevens te gebruiken of te bewaren en dan verwijder ik jouw gegevens. Gegevens die nodig zijn voor bedrijfsmatige processen worden langer bewaard. De bewaartermijn varieert en is mede afhankelijk van de gestelde termijn vanuit de overheid.
Gegevens die jou gevraagd worden en nodig zijn voor het opstellen van:
facturen, correspondentie en/of mailwisseling zijn:

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam

Contactpersoon bedrijf

BTW-nummer

Verplicht

Voor- en achternaam

Adresgegevens

E-mailadres

Telefoonnummer

om jou als persoon te identificeren en aan te kunnen spreken

om jou te identificeren, wettelijke verplichting en administratie

facturatie, correspondentie en administratie

om contact met je op te kunnen nemen als dat nodig is

Overige gegevens die bij worden gehouden

IP adressen

Bestelgeschiedenis

Social media

bijhouden van bezoekersstatistieken

van toepassing indien bestellingen zijn gedaan

indien je via social media contact met mij hebt worden gegevens verzameld en vastgelegd

De bewaartermijn van gegevens is conform fiscale en wettelijke richtlijnen.

Aan wie geef ik jouw gegevens door?

Jouw gegevens zijn veilig bij mij en worden aan niemand doorgegeven behalve als dit echt nodig is. Het gaat dan bijvoorbeeld om:

Voorzover mij bekend is worden jouw gegevens alleen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) opgeslagen, namelijk in Nederland

Cookies

Standaard worden cookies en andere informatie geplaatst op jouw computer, tablet, mobiele telefoon, smartwatch of ander apparaat waarmee je mijn website bezoekt. Het gaat alleen om functionele cookies. Kijk in de cookie verklaring voor meer informatie.

Wat zijn jouw rechten?

Je hebt op grond van de wet het recht mij te vragen jouw gegevens in te zien, onjuiste gegevens te laten corrigeren, in bepaalde gevallen jouw gegevens te laten verwijderen, afschermen en daartegen bezwaar te maken. Bij het gebruik van jouw gegevens voor direct marketing heb je altijd het recht van bezwaar.

Als je jouw gegevens wilt (laten) verwijderen, verzoek ik je mij dat te laten weten. Het kan zijn dat je dan niet langer gebruik kunt maken van jouw account. Ik zal je tijdig laten weten of ik aan je verzoek kan voldoen. In sommige gevallen kan ik een bepaald verzoek weigeren. Als je vragen of klachten hebt of een verzoek wilt indienen neem dan via e-mail contact met mij op.

Kan deze privacyverklaring veranderen?

Ja, deze privacyverklaring is van 1 december 2020.

Ik behoud mij het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat zal ik je daarvan op de hoogte brengen. Wanneer het gaat om een nieuw doel voor dezelfde gegevens zal ik je de mogelijkheid geven daar bezwaar tegen te maken.
Je persoonsgegevens worden, zoals aangegeven, voor verschillende doeleinden bewaard.

Tot slot

Ik doe mijn uiterste best te handelen in jouw belang en van jou als ‘mijn klant’. Voor mij geldt dat jouw belangen mijn prioriteit hebben. Ik heb echter ook rekening te houden met wetgeving en ik vind het belangrijk dat ik mijn werk goed kan blijven uitvoeren. Al met al streef ik ernaar om werkzaamheden op administratief vlak binnen de gestelde richtlijnen en wetgeving uit te voeren met respect voor jouw en mijn privacy.

Voor mij is het gewoon met elkaar in gesprek te gaan wanneer iets onduidelijk is. Ik doe mijn uiterste best transparant en duidelijk te zijn maar het kan altijd gebeuren dat zich iets voordoet waardoor bepaalde zaken over het hoofd gezien worden. Ik ga ervan uit dat er altijd mogelijkheden zijn en dat in een gesprek onduidelijkheden uitgesproken worden waardoor we, tot een voor beide partijen, goede oplossing komen.

Astrid van der Does
Zutphensestraat 22 A
6971 EN  Brummen